Välkommen!

Välkommen till våra e-tjänster för förskola och fritidshem!
Guider för hur du använder verktyget hittar du på kommunens hemsida.

Vad vill du göra?

  • Ansöka till förskola eller fritidshem utan att logga in.
    För att påbörja en ansökan utan att logga in väljer du flik överst på sidan för den verksamhet som du är intresserad av.

  • Uppdatera schema eller inkomst, säga upp en plats eller ansöka om en plats i förskola eller fritidshem.
    Klicka på länken nedan för att logga in med e-legitimation:
    Logga in med e-legitimation.

    Kontakta din bank för att skaffa en e-legitimation. Om du saknar möjlighet att skaffa e-legitimation kontaktar du expeditionerna för att få hjälp.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information enligt 23 och 24 §§ Personuppgiftslagen (1998:204 PuL).

Genom att du registrerar dina uppgifter samtycker du, enligt personuppgiftslagen (PuL), till att informationen och uppgifterna får lagras, sparas och bearbetas. Personuppgifterna behandlas av myndigheten för att denna skall kunna fullgöra sina förpliktelser och övriga åtaganden enligt denna lag eller annan författning eller avtal. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra myndigheter eller till enskild om detta följer av lag eller annan författning. Myndigheten iakttar självfallet gällande sekretessbestämmelser. Du har rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som rör dig. Du har även rätt att inkomma med begäran om rättelse av personuppgifterna.

Logga in (endast för administratörer)